ความหมายถึงความแตกต่างของ สังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ

“สังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ” เป็นคำที่คนไทยไม่ค่อยคุ้นหูนัก แต่มันเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆ คำนี้มีขึ้นมาเพื่อจัดหมวดหมู่ทรัพย์สินประเภทอื่น ที่อยู่นอกเหนือจาก “อสังหาริมทรัพย์” โดยสิ่งที่อยู่ในหมวดหมู่พิเศษนี้ จะเป็นพวกทรัพย์สินที่มีขนาดใหญ่อย่าง เรือ ที่มีระวาง 5 ตันขึ้นไป รวมถึงสัตว์ขนาดใหญ่ เช่น ช้าง วัว หรือ ควาย สังหาริมทรัพย์เหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องนำไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย

เวลาเราจะไปซื้อขายอะไรก็ตามที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์พาหนะ สัตว์ตัวนั้นจำเป็นจะต้องมีใบอนุญาติสังหาริมทรัพย์ก่อนเท่านั้น ถึงจะสามารถโอนย้ายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งหลายคนต้องถึงกับต้องเกาหันกันเมื่อได้ยินข้าวการซื้อขายควายที่เป็นปัญหากันแล้วสรุปได้ว่าควายนั้นเป็นสังหาริมทรัพย์พิเศษ ซึ่งมันก็ถูกต้องแล้ว เพราะว่ามันเป็นสัตว์พาหนะขนาดใหญ่ที่เคลื่อนที่ได้ เอาจริงๆ ปัญหาคือคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักกับความแตกต่างของความหมายระหว่างสังหา และอสังหาเสียมากกว่า ดังนั้นวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับทั้งสองนี้กันใหม่ จะได้ไม่เกิดความสับสนขึ้นอีก

ความแตกต่างระหว่าง อสังหาริมทรัพย์ และ สังหาริมทรัพย์พิเศษ

อย่างที่รู้กันดีว่า “สังหาริมทรัพย์” ใช้เรียกทรัพย์สินที่สามารเคลื่อนที่ได้ หรือ สามารถพกพาติดตัวไปด้วยได้ อย่างเช่น รถยนต์ จักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ นาฬิกาข้อมือ รวมถึงกรรมสิทธิ์ต่างๆ โดยแบ่งออกได้เป็นสองชนิดหลักๆ ได้แก่ ชนิดธรรมดา คือ นาฬิกาข้อมือ จักรยาน มือถือ และชนิดพิเศษ คือ สัตว์พาหนะ หรือ เรือที่มีระวางขับตั้งแต่ 5 ตันขึ้นไป โดยจะต้องนำไปจดทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ตาม ม.1302

มันมีความแตกต่างกับอสังหาริมทรัพย์ตรงที่ไม่จำเป็นต้องมีเจ้าของ ในขณะที่ส่วนของที่ดินจำเป็นจะต้องมีเจ้าของเสมอ โดยสิ่งที่เข้าค่ายหมวดอสังหา ประกอบไปด้วย ที่ดิน หมายถึง พื้นดิน พื้นน้ำ คลอง (ดินที่ถูกขุดขึ้นมาจากที่ดินจะแปลงสภาพกลายเป็นสังหาริมทรัพย์) ทรัพย์สินติดอยู่กับที่ดินถาวร อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือ เกิดขึ้นโดยการกระทำของมนุษย์ เช่น บ้าน ถนน สะพาน หรือ ต้นไม้ สุดท้ายคือทรัพย์อันเดียวกับที่ดิน หมายถึงสิ่งที่ติดอยู่กับที่ดินถาวรที่ไม่ใช่โครงสร้าง ซึ่งอยู่ใต้พื้นดิน ได้แก่ หิน ดิน ทราย

จะเห็นได้ว่าทั้งสองมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างสิ่งที่เคลื่อนที่ได้ และสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ เป็นความรู้ที่เราควรมีติดตัวเอาไว้ เพราะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัวเราเลย เชื่อว่าบางคนยังสับสนด้วยซ้ำระหว่างความหมายทั้งสองนี้ แต่หลังจากได้อ่านบทความนี้ทุกคนก็คงจะได้ความรู้กันไปบ้าง มันยังคงมีข้อรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากที่เราไม่ได้มานำมาให้ชมในวันนี้ เพราะเกรงว่ามันจะทำให้หัวข้อวันนี้ดูซับซ้อนและเข้าใจยากจนเกินไป สำหรับวันนี้ก็เอาแค่เรื่องพื้นฐานก่อนแล้วกัน