ทำความรู้จักกับ ธุรกิจ sme คือ อะไร

Small and Mid-size Enterprise หรือที่เราเรียกกันโดยย่อว่า “SME” เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นธุรกิจที่ดำเนินกิจการด้วยพนักงานจำนวนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ทุกประเทศหรือองค์กรทางเศรษฐกิจมีคำจำกัดความของตัวเองว่าอะไรคือธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ในสหรัฐอเมริกาไม่มีวิธีที่จะแยกแยะ SMEs ได้อย่างชัดเจน แต่ในสหภาพยุโรปองค์กรขนาดเล็กเป็นบริษัทที่มีพนักงานน้อยกว่า 50 คนในขณะที่องค์กรขนาดกลางเป็นบริษัทที่มีพนักงานน้อยกว่า 250 คน นอกเหนือจากบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางแล้ว ยังมีบริษัทขนาดเล็กที่จ้างพนักงานได้ถึง 10 คน

ตัวย่อ “SME” มักเป็นที่นิยมใช้ในสหภาพยุโรป สหประชาชาติ และองค์การการค้าโลก (WTO) ในสหรัฐอเมริกามักจะใช้ตัวย่ออีกอย่างคือ “SMB” ที่มีความหมายว่า Small to Mid-size Business นอกจากนี้ประเทศอื่นๆ ก็จะมีตัวย่อแตกต่างกันไปอีกหลายชื่อ เช่น ในประเทศเคนย่าจะเรียกว่า MSME ย่อมาจาก Micro small and Medium-sized Enterprise และในประเทศอินเดียจะใช้ตัวย่อ MSMED ย่อมาจาก Micro Small and Medium Enterprise Development แม้จะมีความแตกต่างในตั้งชื่อของแต่ละประเทศ แต่ทั้งมีล้วนมีโครงสร้างธุรกิจที่คล้ายกัน

SME เน้นจุดแข็งในด้านนวัตกรรม จะมีการแข่งขันกันระหว่างธุรกิจเพื่อให้เกิดการพัฒนาและเติบโต อย่างไรก็ตามธุรกิจเหล่านี้จะต้องคอยดึงดูดเงินทุนเพื่อสนับสนุนความพยายามของพวกบริษัท หลายรัฐบาลและองค์กรระดับโลกบางแห่งสนับสนุนการเติบโตของบริษัท SME ใหม่ๆ โดยเพิ่มการเข้าถึงสินเชื่อและสิทธิประโยชน์จากรัฐบาลของ ทำให้บริษัทเล็กๆ สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

ธุรกิจที่น่าสนใจในกลุ่ม SME

1.สินค้าอุปโภคบริโภค

เป็นกลุ่มสินค้าจำพวกอาหาร และ อุปกรณ์ใช้สอยภายในบ้าน เป็นกลุ่มที่มีการเติบโตสูงในตลาด SME ลงทุนต่ำ กำไรสูง มีลูกค้าที่มั่นคง เพราะของเหล่านี้เป็นปัจจัยจำเป็นต่อมนุษย์ ซึ่งจะขายได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ให้ดูดี สะอาด และปลอดภัย

2.ขายของออนไลน์ – นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

ถือเป็นธุรกิจที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน ใครๆ ก็สามารถขายของได้ โดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ผลิต หากรู้แหล่งวัตถุดิบหรือสินค้า และนำมาขายต่อก็จะทำให้เกิดผลกำไรมากมาย แถมไม่จำเป็นมีหน้าต่าง ไม่ต้องเสียค่าจ้างพนักงาน หรือ ค่าเช่าอาคาร เน้นใช้บริการรับส่งสินค้า และส่งสินค้าด้วยตนเอง

3.บริการเครื่องหยอดเหรียญ ตู้น้ำ, เครื่องซักผ้า และตู้เติมน้ำมัน

เป็นการทำเงินง่ายๆ เพียงลงทุนซื้อเครื่องไปตั้งตามพื้นที่เช่าต่างๆ โดยเริ่มต้นเราอาจจะเห็นตู้เติมเงินโทรศัพท์กันเพียงอย่างเดียว แต่สมัยนี้คนเราต้องการความสะดวกสบายแต่ไม่ต้องการเสียเงินซื้อเครื่องกรองน้ำ หรือ เครื่องซักผ้า ก็มักจะมองหาเครื่องบริการหยอดเหรียญเหล่านี้ซึ่งมักจะตั้งอยู่ตามหน้าหมู่บ้าน

One thought on “ทำความรู้จักกับ ธุรกิจ sme คือ อะไร”

  1. admin Post author

    ถือเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากครับเลย ทำให้รู้จักและเข้าใจกับธุรกิจ sme มากยิ่งขึ้น เว็บบาคาร่า ถือว่าเป็นข้อมูลที่ผู้ขายของออนไลน์ควรศึกษาเอาไว้เพราะอาจจะต้องใช้ในธุรกิจนั้นเอง จึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาเอาไว้บ้างก็ดี

Comments are closed.