Category: การขอสินเชื่อ

ความฝันของใครหลายๆคน คือ อยากจะมีบ้านเป็นของตนเอง เพราะบ้านคือสถานที่ที่สำคัญที่เราจะได้พักกาย พักใจ มีความสุขอยู่กับครอบครัว แต่ถ้าการซื้อบ้านด้วยเงินสดนั้น ต้องใช้เงินจำนวนมากพอสมควร เพราะปัจจุบันนี้บ้านมีราคาแพง เนื่องจากข้าวของในปัจจุบันราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จึงมีราคาสูง ทำให้ตัวบ้านนั้นมีราคาสูงตามไปด้วย แถมปัจจุบันนี้ใครๆ ก็ต้องการบ้านที่อยู่ในทำเลดีๆ...
เมื่อเรามีความคิดในการทำธุรกิจ แต่สิ่งที่จะเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปได้ก็คือเงินทุน ดังนั้นเมื่อเราขาดเงินทุน ธุรกิจก็อาจจะดำเนินไปได้ยาก หรือไม่สามารถที่จะดำเนินไปได้ ดังนั้นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการเงินทุนก็คือการกู้ หรือขอสินเชื่อจากสถาบันทางการเงินนั่นเอง ซึ่งในสินเชื่อแต่ละประเภทก็จะมีจุดประสงค์ในการขอสินเชื่อที่แตกต่างกันไป จำนวนของมูลค่าเงินที่กู้ยืมก็แตกต่างกันไปเช่นกัน ในส่วนของความยากง่าย ที่สถาบันทางการเงินจะอนุญาตให้กู้ยืม หรือเงื่อนไขต่างๆ ก็จะมีความจำกัดที่แตกต่างกันเช่นเดียวกัน สิ่งที่มาพร้อมๆ กับการขอสินเชื่อ...
อสังหาริมทรัพย์โดนส่วนมากแล้วล้วนแล้วแต่มีมูลค่าสูงทั้งสิ้น ดังนั้นในส่วนของการจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องใช้เงินจำนวนมากเช่นกัน บางคนอาจจะมีทุนในการลงทุนเอง แต่บางครั้งเมื่อทุนของเราไม่พอต่อการลงทุน แต่เราต้องการที่จะลงทุนอสังหาริมทรัพย์อีกทางที่สามารถทำได้ เพื่อที่จะมาซึ่งเงินในการลงทุน ก็คือการกู้ยืม หรือการขอสินเชื่อนั่นเอง โดยการขอสินเชื่อนั้นถ้าแบ่งตามลักษณะของผู้ขอจะมีอยู่ 3 ประเภทหลักๆ ด้วยกันคือ สินเชื่อบุคคล โดยประเภทนี้เป็นสินเชื่อที่สามารถขอได้ง่ายกว่าประเภทอื่น เพียงแค่มีรายได้ประจำก็สามารถที่จะทำได้...