Category: กฎหมาย

กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ กฎหมายผังเมือง , กฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายผังเมือง มาจากแนวคิดปรับปรุงผังเมือง กทม. ใหม่ โดยการ… เปลี่ยนสีผังในเขตชุมชนให้มีความสอดคล้องกับประชาชนในพื้นที่...
งานอภิมหกรรมบ้าน-คอนโดฯ และสินเชื่อประจำปี 2017 ในงานนี้ก็มีเวทีสัมมนาจาก กูรูอันมาหลากหลายสาขาซึ่งมาตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ , สาธารณูปโภค พ่วงด้วยความรู้อื่นๆ และเนื้อหาสำคัญที่เราจะนำมาอัพเดตกันในวันนี้ก็คือ เรื่องกฎหมายที่คุณควรรู้ก่อนจะลงทุนเรื่องอสังหาฯ เป็นกฎหมายใหม่ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 6 ข้อ ได้แก่… 1.พ.ร.บ....
                อสังหาริมทรัพย์ หากอธิบายง่ายๆ ตามความเข้าใจของคนทั่วไป อสังหาริมทรัพย์ เป็นทรัพย์ที่เคลื่อนย้ายหรือเอาไปไหนมาไหนไม่ได้ เพราะติดอยู่กับที่ดิน หรือมีน้ำหนักมาก เช่นสิ่งปลูกสร้าง อย่างบ้าน โรงแรม หรือเป็นสิ่งที่ติดอยู่กับดินอย่าง ต้นไม้ เป็นต้น ในส่วนของความหมายในเชิงวิชาการ...
เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนั้นมีความสั่นคลอนค่อนข้างมาก ดังนั้นผู้ที่ทำธุรกิจจะต้องศึกษาความเป็นไปได้ของระบบเศรษฐกิจให้ดี ทั้งในประเทศเอง หรือในต่างประเทศก็ตาม เพราะหลายประเทศในโลกนี้มักจะมีความเกี่ยวข้องกัน ดังนั้นเมื่อประเทศหนึ่งประสบปัญหาทางเศรษฐกิจก็อาจจะส่งผลต่อๆ กัน ไปเป็นทอดๆ ฉะนั้นในส่วนของผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ หรือเจ้าของธุรกิจทั้งหลายจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมต่างๆ รวมไปจนถึงแผนสำรองในการแก้ปัญหาด้วย ปัญหาของระบบเศรษฐกิจถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถส่งผลทั้งในแง่ดี และแง่ร้ายให้กับธุรกิจ ซึ่งในแง่ดีก็มีหลายอย่าง แต่ในบทความนี้จะมาพูดถึงแง่ร้ายก็คือ...
ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้นมีนอกจากราคาของอสังหาริมทรัพย์แล้ว ผู้ซื้อผู้ขายจำเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องของค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ในการซื้อขายด้วย การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้นมีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสำหรับคอนโด สำหรับบ้าน หรือสำหรับประเภทอื่นๆ ซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้นหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมองข้ามในจุดนี้ไป ก็อาจจะตกเป็นผู้เสียเปรียบได้ โดยค่าภาษีนั้นจำเป็นจะต้องเสียทั้งผู้ขาย รวมถึงผู้ซื้อด้วย ในส่วนของผู้ซื้อ ค่าใช้จ่ายในการขายอสังหาริมทรัพย์นั้น...