วิธีการป้องกันการล้มละลายในการลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนั้นมีความสั่นคลอนค่อนข้างมาก ดังนั้นผู้ที่ทำธุรกิจจะต้องศึกษาความเป็นไปได้ของระบบเศรษฐกิจให้ดี ทั้งในประเทศเอง หรือในต่างประเทศก็ตาม เพราะหลายประเทศในโลกนี้มักจะมีความเกี่ยวข้องกัน ดังนั้นเมื่อประเทศหนึ่งประสบปัญหาทางเศรษฐกิจก็อาจจะส่งผลต่อๆ กัน ไปเป็นทอดๆ ฉะนั้นในส่วนของผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ หรือเจ้าของธุรกิจทั้งหลายจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมต่างๆ รวมไปจนถึงแผนสำรองในการแก้ปัญหาด้วย

ปัญหาของระบบเศรษฐกิจถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถส่งผลทั้งในแง่ดี และแง่ร้ายให้กับธุรกิจ ซึ่งในแง่ดีก็มีหลายอย่าง แต่ในบทความนี้จะมาพูดถึงแง่ร้ายก็คือ การล้มละลาย การล้มละลาย สามารถให้ความหมายง่ายๆ ในแง่ของธุรกิจได้ว่า เป็นธุรกิจที่อยู่ในภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว หรือไม่มีเงินทรัพย์มากพอที่จะจ่ายหนี้นั่นเอง ซึ่งการล้มละลายเป็นสิ่งที่ไม่มีเจ้าของธุรกิจคนไหนอยากให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าสูง ดังนั้นผู้ประกอบการ หรือเจ้าของธุรกิจ หรือแม้แต่สถาบันทางการเงินที่มีความเกี่ยวข้องเองก็ไม่อยากให้มีการล้มละลายเกิดขึ้น เพราะมันสามารถที่จะเกิดความเสียหายได้ทั้งสองฝ่าย ดังนั้นสิ่งที่สำคัญก่อนที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะล้มละลายไป ก็คือการป้องกันนั่นเอง โดยมีแนวทางป้องกันการล้มละลายดังนี้

  • ดูแลระบบเงินสด ในการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กๆ หรือธุรกิจใหญ่ๆ ก็ตามกนะแสเงินสดที่ดีนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ที่ควรได้รับการดูแลให้ดีขึ้น อย่างเช่น การเรียกเก็บเงินที่ตรงเวลา ด้วยการออกใบกำกับสินค้า หรือบิลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เหมือนมีการเน้นย้ำให้เห็นถึงความแน่นอน หรือจะเป็นการหลีกเลี่ยงการค้าที่เกินตัว อย่างเช่นการไม่ซื้อโดยที่ไม่มีเงินสดเพียงพอ ลำดับต่อมาที่สามารถจะช่วยให้กระแสเงินสดดีขึ้นคือ การเรียกเก็บหนี้ ยิ่งเก็บได้มากเท่าไร ก็จะส่งผลดีกับธุรกิจมากเท่านั้น ลำดับต่อมาคือการขายทรัพย์สินที่ไม่ได้มีประโยชน์ต่อธุรกิจ หรือที่ไม่ได้ใช้แล้ว และที่สำคัญที่สุดคือการหาที่ปรึกษาที่ดีสักคน ที่จะคอยให้คำแนะนำ รวมไปจนถึงแนวทางในการแก้ปัญหาในเบื้องต้น
  • หาทางออกที่น่าจะเป็นไปได้ ในกรณีที่จะมีการล้มลายเกิดขึ้นแล้ว เมื่อเจ้าของกิจการล้มละลาย ผู้ที่รับช่วงต่อสามารถที่จะหาแนวทางในการที่จะบริหารดูแลธุรกิจต่อได้ จนสามารถที่จะหาเงินมาใช้หนี้ได้ ในกรณีนี้สามารถที่จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจที่กำลังจะล้มละลาย ไม่ให้ล้มละลายได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตามสำหรับแต่ละธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ก็ตาม การวางแผน หรือหาแนวทางในการป้องกันนั้นมีความสำคัญ และเป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจควรให้ความใส่ใจย่างมาก เพราะยิ่งระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันที่อยู่บนความไม่นอน อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้