การเปรียบเทียบอัตราดอกเบื้ยเพื่อการลงทุน

เมื่อเรามีความคิดในการทำธุรกิจ แต่สิ่งที่จะเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปได้ก็คือเงินทุน ดังนั้นเมื่อเราขาดเงินทุน ธุรกิจก็อาจจะดำเนินไปได้ยาก หรือไม่สามารถที่จะดำเนินไปได้ ดังนั้นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการเงินทุนก็คือการกู้ หรือขอสินเชื่อจากสถาบันทางการเงินนั่นเอง ซึ่งในสินเชื่อแต่ละประเภทก็จะมีจุดประสงค์ในการขอสินเชื่อที่แตกต่างกันไป จำนวนของมูลค่าเงินที่กู้ยืมก็แตกต่างกันไปเช่นกัน ในส่วนของความยากง่าย ที่สถาบันทางการเงินจะอนุญาตให้กู้ยืม หรือเงื่อนไขต่างๆ ก็จะมีความจำกัดที่แตกต่างกันเช่นเดียวกัน

สิ่งที่มาพร้อมๆ กับการขอสินเชื่อ ก็คงหนีไม่พ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่คนที่ต้องการจะกู้ยืมเงินจากสถาบันทางการเงินต้องทราบ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้นั้นสามารถที่จะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ ดอกเบี้ยแบบคงที่ หรือ Fixed Rate คือดอกเบี้ยที่มีอัตราคงตัว ไม่มีการปรับตลอดอายุการทำสัญญา ประเภทต่อมาคือประเภทของอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว หรือ Floating Rate อัตราดอกเบี้ยประเภทนี้จะตรงข้ามกับแบบแรกคือ สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ ไปตามผู้ที่ให้กู้ ซึ่งสามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปตามประเภทดังนี้

  • Minimum Loan Rate เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์จะเรียกกับจากลูกค้าที่มีประวัติเงินดี มีรายได้สม่ำเสมอ มีประวัติการกู้ที่ดี พร้อมที่จะชำระหนี้ หลักทรัพย์เพียงพอ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ประเภทนี้จะใช้กับการกู้ยืมเงินเพื่อทำธุรกิจ
  • Minimum Overdraft Rate เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์จะเรียกกับจากลูกค้ารายใหญ่ ที่มีความพร้อมในการชำระหนี้ มีหลักทรัพย์เพียงพอ มีประวัติดี แต่มีวงเงินเกินบัญชี ซึ่งจะไม่สามารถที่ใช้ดอกเบี้ยแบบเดิมได้นั่นเอง
  • Minimum Retail Rate เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์จะเรียกกับจากลูกค้ารายย่อย เช่น สินเชื่อทางบุคคล ซึ่งเป็นสินเชื่อที่สามารถกู้ง่าย ไม่ใช่เงินจำนวนมากเหมือนสินเชื่อเพื่อธุรกิจ ซึ่งใช้กับผู้กู้ที่มีประวัติการกู้ดี แต่ก็ยังมีความเสี่ยงในการชำระเงินบ้างเล็กน้อย

การเปรียบเทียบดอกเบี้ยแต่ละประเภทเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อ หรือต้องการกู้เงินเพื่อทำธุรกิจ หรือทำการใดๆ ก็ตาม เพราะถ้าหากว่าผู้กู้ไม่มีความเข้าใจ หรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับการขอสินเชื่อ หรือการกู้แต่ละประเภท ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นในภายหลังได้ นอกจากนี้การรู้ถึงประเภทของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยังช่วยให้ผู้สามารถที่จะเลือกประเภทให้เหมาะสมกับการกู้ยืมเงินของตัวเองได้อย่างดี ปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาก็มีน้อยลง ความเสี่ยงในการไม่สามารถที่จะชำระหนี้ก็จะลดน้อยลงด้วยเช่นเดียวกัน