การลงทุนอสังหาริมทรัพย์คืออะไร

อสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติไว้ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นได้แก่ ที่ดินกับทรัพย์อันติดกับที่ดินที่มีลักษณะเป็นถาวร หรือประกอบเป็นอันเดียวกันกับดิน รวมไปจนถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับที่ดิน หรือทรัพย์อันติดกับที่ดิน หรือประกอบเป็นอันเดียวกันกับที่ดิน จากบทบัญญัติดังกล่าวจึงทำให้เราทราบว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นประกอบไปด้วย ที่ดิน ซึ่งหมายถึงที่ดินทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น ภูเขา ห้วย หนอง คลอง ลำน้ำ บึง ทะเลสาบ ชายทะเล เกาะ เป็นต้น ทรัพย์ของที่ดิน ได้แก่ ไม้ยืนต้น อาคาร สิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน เป็นต้น

เมื่อเราทราบกันไปแล้วว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นมีอะไรบ้าง ดังนั้นในส่วนของความหมายของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ก็คือการทำธุรกิจโดยใช้อสังหาริมทรัพย์นั่นเอง โดยการสร้างรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้จากการขาย การให้เช่า การบริการที่ดิน บ้าน หรืออาคารต่างๆ ขึ้นมา ในส่วนของรูปแบบของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นมีอยู่หลายประเภท แต่สามารถที่จะแยกย่อยออกได้ 3 ประเภทหลักๆ คือ

  1. การซื้อขายทั่วไป การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ก็เหมือนกับการซื้อขายของกันทั่วไป ซื้อมาขายไป กำไรเป็นผลตอบแทน แต่สิ่งที่ทำให้การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้นแตกต่างจากการซื้อขายของทั่วไปก็คือ ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จำเป็นที่จะต้องทำนิติกรรมด้วย โดยจะต้องจดทะเบียนหรือทำนิติกรรมโดยเจ้าหน้าที่ เหตุผลที่ต้องมีการจดทะเทียน หรือทำนิติกรรมนั้นเพราะว่าอสังหาริมทรัพย์โดยส่วนใหญ่แล้วมีมูลค่าค่อนข้างสูง การทำนิติกรรม หรือการจดทะเบียนจะทำให้กฎหมายนั้นสามารถเข้ามาช่วยได้ เมื่อเกิดปัญหาขึ้น
  2. การเช่า เป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆ เช่น การปล่อยเช่าห้องพัก เช่าบ้าน เช่าที่ดิน เป็นต้น การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบปล่อยเช่านั้น มีข้อดีที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ รายได้ที่ได้จะตายตัว มีความแน่นอน
  3. นายหน้าซื้อขายหรือเช่า นับว่าเป็นอาชีพที่หลายคนจะได้พบบ่อย เพราะเมื่อใดที่เรากำลังจะมองหาอสังหาริมทรัพย์อะไรสักอย่าง มักจะมีคนมาพูดคุย เชิญชวน หรือนำเสมออสังหาริมทรัพย์นั้นให้กับเรา ซึ่งเป็นอาชีพหนึ่งนั่นเอง โดยอาชีพนี้จะมีรายได้ก็ต่อเมื่อการเสนอขายนั้นสำเร็จ โดยคิดรายได้เป็นเปอร์เซ็นต์จากราคาของอสังหาริมทรัพย์นั้น ซึ่งแต่ละคนที่ทำอาชีพนี้ก็จะมีความสามารถ หรือเทคนิคในการพูดคุย เชิญชวนที่แตกต่างกันออกไป

ในส่วนของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นั้น นอกจากผู้ลงทุนจะต้องมีอสังหาริมทรัพย์แล้ว ผู้ลงทุนเองจะต้องมีองค์ประกอบอื่นๆ ร่วมด้วยเพื่อที่การลงทุนครั้งนี้จะประสบความสำเร็จ เช่น การมีความรู้ในเรื่องของการลงทุน อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการลงทุนนั้นมีความเสี่ยง ยิ่งเป็นการลงทุนแบบอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่ามากๆ ดังนั้นการปรึกษาจากผู้ที่มีประสบการ หรือหาความรู้ด้วยการอ่านหนังสือ ค้นหาความรู้ตามเว็บไซต์ จึงมีความสำคัญมาก สำหรับผู้ที่ต้องการจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์