การซื้อขายบ้านและที่ดินเพื่อเก็งกำไรราคา

การลงทุนกับการเก็งกำไร มักจะเป็นสิ่งที่มาคู่กันเสมอ การลงทุนอสังหาริมทรัพย์สามารถที่จะทำได้หลายอย่าง แลหนึ่งในนั้นก็คือการเก็งกำไรนั่นเอง ส่วนใหญ่แล้วในการเก็งกำไรของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มักเก็งกำไรกับบ้าน หรือที่ดิน เป็นส่วนใหญ่ เพราะเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง และเป็นที่ต้องการของคนทั่วไป เมื่อมีความต้องการมาก ราคาก็ย่อมสูงมากตามไปด้วย

ในส่วนของการเก็งกำไรที่ดิน สามารถที่จะทำได้อย่างเปิดกว้างเพราะว่าปัจจุบันยังไม่มีกฎหมาย หรือมีหน่วยงานใดเข้ามาควบคุม ดังนั้นการเก็งกำไรที่ดินจึงทำได้อย่างเสรี แต่อย่างไรก็ตามในการเก็งกำไรทั้งบ้านและที่ดิน จะให้ได้ผลกำไรดีจะต้องมีเทคนิควิธีการดังนี้

  • เทคนิคในการซื้อและเก็บไว้ การเก็งกำไรทั้งบ้านและที่ดิน วิธีนี้มีคนทำกันมานานมาก แถมยังได้รับความนิยมมากด้วย เพราะว่าเป็นวิธีการลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถทำได้ง่าย แถมยังมีประสิทธิภาพสูง ด้วยวิธีการซื้อที่ดิน หรือบ้านเก็บเอาไว้เรื่อยๆ จนกว่าจะมีคนมาเสทอซื้อในราคาที่สูง หรือราคาที่ผู้เก็งนั้นมีความพอใจ ดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือการเลือกทำเลที่เป็นที่ต้องการของคนทั่วไป ยิ่งได้รับความนิยมมากเท่าไร หรือเป็นที่ต้องการมากเท่าไร ราคาที่ได้ก็จะยิ่งสูงมากขึ้นไปด้วย จึงควรเลือกทำเลที่เจริญ เข้าถึงง่าย อยู่ใกล้ที่อยู่ของประชาชนทั่วไป มีความสะดวก หรือมีคุณสมบัติที่ตรงตามความต้องการของคนส่วนใหญ่
  • แบ่งทำกำไร เป็นอีกวิธีในการเก็งกำไรที่ ด้วยการซื้อที่ดินแปลงใหญ่ๆ แล้วนำมาแบ่งขาย ซึ่งจะทำให้ได้กำไรมากกว่าการขายแปลงใหญ่ๆ ทีเดียว ซึ่งสามารถที่จะทำให้การขายที่ดินนั้นมีความหลากหลายมากขึ้น เช่น การแบ่งที่ดินตามผัง การปรับพื้นที่ การทำถนนเพื่อให้เข้าถึงได้สะดวก เป็นต้น ซึ่งความยืดหยุ่นดังกล่าวจะช่วยให้ราคาที่ดินแปลงนั้นๆ มีราคาที่สูงขึ้นถึงเท่าตัว รวมไปจนถึงเป็นที่สนใจของคนที่กำลังมองหาที่ดินด้วย เพราะสามารถที่จะปรับได้ตามความต้องการ
  • การปรับปรุงแล้วขาย ส่วนใหญ่จะใช้กับการเก็งกำไรบ้านมือสอง ด้วยการซื้อบ้านมือสองแล้วมาปรับปรุง ตกแต่งให้สวยขึ้น หรืออยู่ในสภาพที่ดีขึ้น จากนั้นก็ขายในราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อมา หรือราคาที่ได้กำไรแล้วจากการปรับปรุง
  • ใช้ความไวในการทำธุรกิจ กลุ่มของนักเก็งกำไรนั้นมีหลายกลุ่ม แล้วแต่ละกลุ่มก็มีสมาชิกที่กว้างขวาง ในส่วนของข่าวสารการซื้อขายที่ดิน จึงเป็นสิ่งที่จะต้องรีบคว้าโอกาส ก่อนที่กลุ่มอื่นจะมาฉวยโอกาสนั้นไป ดังนั้นความไวในการจัดการซื้อจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญพอสมควร