การขอสินเชื่อเพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์โดนส่วนมากแล้วล้วนแล้วแต่มีมูลค่าสูงทั้งสิ้น ดังนั้นในส่วนของการจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องใช้เงินจำนวนมากเช่นกัน บางคนอาจจะมีทุนในการลงทุนเอง แต่บางครั้งเมื่อทุนของเราไม่พอต่อการลงทุน แต่เราต้องการที่จะลงทุนอสังหาริมทรัพย์อีกทางที่สามารถทำได้ เพื่อที่จะมาซึ่งเงินในการลงทุน ก็คือการกู้ยืม หรือการขอสินเชื่อนั่นเอง โดยการขอสินเชื่อนั้นถ้าแบ่งตามลักษณะของผู้ขอจะมีอยู่ 3 ประเภทหลักๆ ด้วยกันคือ สินเชื่อบุคคล โดยประเภทนี้เป็นสินเชื่อที่สามารถขอได้ง่ายกว่าประเภทอื่น เพียงแค่มีรายได้ประจำก็สามารถที่จะทำได้ ประเภทต่อมาคือสินเชื่อประเภทธุรกิจ หมายถึงสินเชื่อที่ขอเพื่อการลงทุน หรือใช้ในการผลิต โดยกระบวนการในการขอสินเชื่อของสินเชื่อประเภทนี้ค่อนข้างมีความซับซ้อนขึ้นมาจากแบบแรก สุดท้ายคือสินเชื่อรัฐบาล โดยต้องกู้ในรูปแบบของตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรรูปแบบต่างๆ โดยปัจจุบันไม่พบกันแล้ว ในส่วนของการแบ่งสินเชื่อตามวัตถุประสงค์ก็สามารถที่จะแบ่งได้ 3 ประเภทเช่นกัน คือ สินเชื่อเพื่อการบริโภค ความหมายเหมือนชินเชื่อส่วนบุคคล โดยเอาเงินนั้นมาใช้ในการบริโภคสินค้า ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด เป็นต้น ประเภทต่อมาคือสินเชื่อเพื่อการลงทุน หรือการประกอบธุรกิจ โดยส่วนใหญ่จะใช้เงินจำนวนมากดังนั้นจึงต้องมีสินเชื่อประเภทนี้ โดยในการขอหากผู้ขอมีความน่าเชื่อถือ มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข และสามารถที่จะยอมรับในข้อตกลงของสถาบันทางการเงินได้ การขอสินเชื่อประเภทนี้ก็ไม่ถือว่ายากมากนัก สุดท้ายคือสินเชื่อเพื่อการค้า นับว่าเป็นสินเชื่อระยะสั้น ที่จะเอามาช่วยให้สภาพทางการเงินมีความคล่องขึ้น

ในการขอสินเชื่อเพื่อที่จะใช้ในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างที่จะมีข้อจำกัด หรือกฎเกณฑ์ แถมยังมีความยุ่งยากที่มากมายกว่าการกู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อเพื่อทำอย่างอื่น นั่นเพราะส่วนใหญ่วงเงินในการขอสินเชื่อเพื่อทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มักจะมีมูลค่าสูงมาก หรือวงเงินสูงมาก สินเชื่อเพื่อการลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เรียกได้ว่าเป็นสินเชื่อทางพาณิชย์ ส่วนใหญ่แล้วธนาคารทั่วๆไป หรือสถาบันทางการเงินจะมีให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ เช่น สร้างห้องเช่า คอนโด อพาร์ตเม้นต์ บ้าน โครงการ เป็นต้น ซึ่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เงินจำนวนมาก ดังนั้นในการขอสินเชื่อส่วนใหญ่จะมีข้อจำกัดต่างๆ เยอะ ดังนั้นสถาบันทางการเงินก็จะพิจารณาในหลายๆ ปัจจัย เช่น การดำเนินการของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทำเลที่ตั้งของธุรกิจ รายได้ที่จะได้รับในอนาคต รายได้ที่เคยได้รับในอดีต รวมไปจนถึงประวัติการขอสินเชื่อ หรือการกู้ต่างๆ ที่เคยทำมาก่อนหน้านี้ ดังนั้นหากต้องการที่จะขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จึงต้องมีประวัติที่ดี มีรายได้มั่นคง การดำเนินการธุรกิจต้องมีการวางแผนมาอย่างดี สถาบันทางการเงินจึงจะมั่นใจในธุรกิจนั่นเอง