การกู้ยืมเพื่อซื้อบ้าน

ความฝันของใครหลายๆคน คือ อยากจะมีบ้านเป็นของตนเอง เพราะบ้านคือสถานที่ที่สำคัญที่เราจะได้พักกาย พักใจ มีความสุขอยู่กับครอบครัว แต่ถ้าการซื้อบ้านด้วยเงินสดนั้น ต้องใช้เงินจำนวนมากพอสมควร เพราะปัจจุบันนี้บ้านมีราคาแพง เนื่องจากข้าวของในปัจจุบันราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จึงมีราคาสูง ทำให้ตัวบ้านนั้นมีราคาสูงตามไปด้วย แถมปัจจุบันนี้ใครๆ ก็ต้องการบ้านที่อยู่ในทำเลดีๆ เดินทางสะดวก แต่ทำเลดีๆ ก็เป็นที่ต้องการของคนอื่นๆเช่นกัน เมื่อมีความต้องการซื้อสูง ราคาย่อมสูงตามไปด้วย ดังนั้นเมื่อเราไม่มีเงินสดมากพอที่จะไปซื้อบ้าน จึงมีการสร้างสินเชื่อเพื่อบ้านขึ้นมา หรือเรียกอีกอย่างว่าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือเรียกง่ายๆ ว่า เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อมาซื้อบ้านนั่นเอง

ในการกู้ยืมเงินเพื่อที่จะซื้อบ้านถือว่าเป็นการกู้ที่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ และมีระยะเวลาในการผ่อนนาน ดังนั้นหากใครต้องการที่จะกู้ ก็เหมือนกับการเป็นหนี้เพื่อแลกมากับบ้าน ก็ควรจะคิดดีๆ ก่อนที่จะตัดสินใจเป็นหนี้ในระยะยาว และควรวางแผนไว้อย่างดี เช่น การคำนวณเงินคงเหลือในแต่ละเดือนที่หักจากค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของครอบครัว เงินออมที่มีอยู่ วงเงินที่ตนจะได้รับ ดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย จำนวนงวดที่ต้องผ่อน รวมไปจนถึงจำนวนเงินผ่อนในแต่ละงวด ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะในอนาคตหากเราไม่สามารถที่จะทำตามเงื่อนไขของสถาบันทางการเงินที่เราไปกู้ยืมมาก็อาจจะทำให้บ้านของเรานั้นถูกยึดได้

ในส่วนของวงเงินสินเชื่อ สถาบันทางการเงินมักจะให้วงเงินที่น้อยกว่าราคาบ้านที่ต้องการซื้อ เพราะว่าการที่ให้วงเงินสินเชื่อที่มากกว่าราคาบ้านจะเกิดความเสี่ยงต่อสถาบันทางการเงิน รวมไปจนถึงตัวของผู้กู้เอง อย่างที่ได้กล่าวไปในข้างต้นว่า หากผู้กู้ไม่สามารถที่จะจ่ายดอกเบี้ย ชำระหนี้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นเวลานาน ก็จะทำให้ถูกดำเนินคดี หรือบ้านนั้นถูกยึดไปเป็นของสถาบันทางการเงินในที่สุด ในส่วนของสถาบันการเงินเองถึงแม้จะได้ยึดบ้านไป แต่ถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะขายทอดตลาดได้ก็อาจจะทำให้ขาดรายได้ได้เช่นกัน ส่งผลเสียไปจนถึงการบริหารหนี้เสีย เพราะลูกหนี้ หรือผู้กู้ก็ยังเป็นหนี้เช่นเดิม สถาบันทางการเงินจะไม่คุ้มกับสินเชื่อที่ปล่อย ทั้งหมดนี้จึงเป็นเหตุผลที่ทำไมสถาบันทางการเงินมักจะกำหนดวงเงินน้อยกว่าราคาบ้าน แต่อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ต้องการกู้ยืมเงิน หรือสินเชื่อของสถาบันทางการเงิน ก็ควรที่จะคิดรอบคอบอย่างละเอียด เพราะเมื่อกู้มาแล้วนอกจากจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสถาบันทางการเงินที่กู้มาแล้ว การมีบ้านยังต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มด้วย เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ เป็นต้น