Category: การวางแผนทำเงิน

การลงทุนกับการเก็งกำไร มักจะเป็นสิ่งที่มาคู่กันเสมอ การลงทุนอสังหาริมทรัพย์สามารถที่จะทำได้หลายอย่าง แลหนึ่งในนั้นก็คือการเก็งกำไรนั่นเอง ส่วนใหญ่แล้วในการเก็งกำไรของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มักเก็งกำไรกับบ้าน หรือที่ดิน เป็นส่วนใหญ่ เพราะเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง และเป็นที่ต้องการของคนทั่วไป เมื่อมีความต้องการมาก ราคาก็ย่อมสูงมากตามไปด้วย ในส่วนของการเก็งกำไรที่ดิน สามารถที่จะทำได้อย่างเปิดกว้างเพราะว่าปัจจุบันยังไม่มีกฎหมาย หรือมีหน่วยงานใดเข้ามาควบคุม ดังนั้นการเก็งกำไรที่ดินจึงทำได้อย่างเสรี...