Category: การลงทุนอสังหาริมทรัพย์

ทุกวันนี้การลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์ก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นบ้าน, ที่ดิน, คอนโด, อาคารพาณิชย์ และอื่นๆ จะว่าไปแล้วการจะเลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของแต่ละคนก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ ประการ ไม่ว่าจะเป็นความถนัด ประสบการณ์ แนวคิด ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ไว้ลงทุนก็คืออายุซึ่งอายุก็มีส่วนต่อเนื่องมาจากช่วงเวลาในการเกิดที่เรามักเรียกว่าเจเนอเรชัน ปัจจุบันจะมีเจเนอเรชันหลักๆ อยู่ 3...
การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างที่เรารู้กันดีว่าทุกวันนี้ มีผู้คนจำนวนมากที่ให้ความสนใจกับการลงทุนประเภทนี้เป็นอย่างมาก ส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากผู้คนส่วนใหญ่เริ่มมีความเข้าใจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น ขณะเดียวกันประเภทของอสังหาริมทรัพย์เองก็มีให้ตัวเลือก ที่หลากหลายมากขึ้นด้วยนั่นทำให้การลงทุนด้านนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ลองมาดู 8 วิธีง่ายๆ แล้วรวยด้วยอสังหาริมทรัพย์ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง วิธีง่ายๆ 8 วิธีที่จะรวยด้วยอสังหาริมทรัพย์ 1. การปล่อยเช่ารายเดือน –...
การลงทุนทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดก็ตาม การทำกำไร ตามเป้าหมายที่วางไว้ถือว่าธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จ การทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะธุรกิจใด หรือการคิดการทำสิ่งใดก็ตามการวางแผนล่วงหน้าถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เพราะเจ้าของธุรกิจจะสามารถที่จะมองเห็นธุรกิจของตนได้ในแบบคร่าวๆ แถมการวางแผนยังช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถที่จะวางเป้าหมายไว้ได้ คิดหาวิธีการแก้ปัญหา คิดแผนสำรองที่เกิดปัญหาขึ้นได้ เป็นต้น การลุงทุนอสังหาริมทรัพย์ เป้าหมายของคนที่ลงทุนส่วนใหญ่คือการได้รับผลตอบแทน หรือกำไรที่ได้จากการลงทุนในแต่ละครั้ง ซึ่งการจะได้มาซึ่งกำไรที่มีความเหมาะสมนั้นจะต้องมีปัจจัยหลักๆ...
อสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติไว้ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นได้แก่ ที่ดินกับทรัพย์อันติดกับที่ดินที่มีลักษณะเป็นถาวร หรือประกอบเป็นอันเดียวกันกับดิน รวมไปจนถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับที่ดิน หรือทรัพย์อันติดกับที่ดิน หรือประกอบเป็นอันเดียวกันกับที่ดิน จากบทบัญญัติดังกล่าวจึงทำให้เราทราบว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นประกอบไปด้วย ที่ดิน ซึ่งหมายถึงที่ดินทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น ภูเขา ห้วย หนอง...